သတင်း

ငါတို့ရဲ့အလုပ်ရလဒ်တွေ၊ ကုမ္ပဏီသတင်းတွေအကြောင်းမင်းကိုပြောပြဖို့ ၀ မ်းသာတယ်၊ မင်းကိုအချိန်မီတိုးတက်မှုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုနဲ့ဖယ်ရှားရေးအခြေအနေတွေပေးမယ်။
 ...45678...10